home  |  links  |  contact

Team ontwikkeling en management coaching

Je wilt synergie binnen jouw team bereiken, een open communicatiesfeer creëren of als team effectief kunnen omgaan met veranderingen en tijdsdruk. Dit kunnen vragen of doelen zijn die binnen jouw organisatie aandacht en ontwikkeling nodig hebben. In het voortraject gaan wij inventariseren; wat speelt er precies, waar liggen de knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat. Hierna krijg je een maatwerkvoorstel. Afhankelijk van de doelstellingen kan het een kortlopende intensieve training, een uitgebreid ontwikkeltraject of een individueel coachingstraject zijn. Hierbij worden de unieke talenten en de eigenheid van ieder persoon gerespecteerd en maximaal benut.

 

Maatwerk

Het ontwikkelingstraject van de training dat voor jouw bedrijf wordt ontwikkeld, is uniek en geheel afgestemd op de vraag en de doelstelling van jouw organisatie. Gericht op het behalen van de beoogde doelstelling gaan we met elkaar aan de slag om de latente kracht van ieders talent bereikbaar en direct inzetbaar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven