home  |  links  |  contact

Management coaching

Management coaching is bij uitstek geschikt voor ondernemers, directieleden en managers die behoefte hebben aan een perspectief verbredende coachingstraject.

 

Bij dit individueel coachingstraject gaat de aandacht naar werkgerelateerde onderwerpen, situaties of doelen die voor jou belangrijk zijn. Na iedere coaching sessie, krijg je op jouw coachvraag afgestemde opdrachten mee. Ervaringen die hieruit voortvloeien worden steeds meegenomen in het volgende gesprek en spelen een verhelderende rol bij fijnafstemming voor de volgende stap.

 

De coaching vindt plaats op een manier die bij je past. En prikkelt je, om bij jezelf waardevol onbenut potentieel te ontdekken, aan te spreken en in te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven